Somun

12 mj -18°C 45 min. -/-
FERMENTACIJA NE
NAPARIVANJE NE

SOMUN 200 g
Ø 18-20 cm

SOMUN 150 g
Ø 14-16 cm

SOMUN 100 g
Ø 11-13 cm

SOMUN 80 g
Ø 10-12 cm

SOMUN SA SEZAMOM I KIMOM

LEPINJA ROŠTILJ
150 g ili 200 g

SOMUN TARTARUGA 120 G
18-20 x 9,5 cm

SOMUN TARTARUGA KOCKA 120 g

Zatvori

Pekar

Svaki dan sa ♥ od 1989.

Pekar

Svaki dan sa ♥ od 1989.