Rezani i pakirani kruh

Dugotrajno svježi, praktično narezani na kriške i pakirani.

Polubijeli kruh

500g

2 SUHO I TAMNO MJESTO / /
FERMENTACIJA /
NAPARAVANJE /
Šifra proizvoda 10-001
Težina smrznuto /
Težina pečeno 500 g
Kom/kutija /
Kutija / paleta /
Kom / paleta /
Kutija po 1 redu na paleti /
Redova / paleta /
Visina palete /
Težina 1 palete /
Rok trajanja /
Najbolje upotrijebiti /

Panonski kruh

600g

5 SUHO I TAMNO MJESTO / /
FERMENTACIJA /
NAPARAVANJE /
Šifra proizvoda 10-002
Težina smrznuto /
Težina pečeno 600 g
Kom/kutija /
Kutija / paleta /
Kom / paleta /
Kutija po 1 redu na paleti /
Redova / paleta /
Visina palete /
Težina 1 palete /
Rok trajanja /
Najbolje upotrijebiti /

Bijeli delikates kruh

500g

5 SUHO I TAMNO MJESTO / /
FERMENTACIJA /
NAPARAVANJE /
Šifra proizvoda 10-003
Težina smrznuto /
Težina pečeno 500 g
Kom/kutija /
Kutija / paleta /
Kom / paleta /
Kutija po 1 redu na paleti /
Redova / paleta /
Visina palete /
Težina 1 palete /
Rok trajanja /
Najbolje upotrijebiti /

Minhenski kruh

600g

2 SUHO I TAMNO MJESTO / /
FERMENTACIJA /
NAPARAVANJE /
Šifra proizvoda 10-005
Težina smrznuto /
Težina pečeno 600 g
Kom/kutija /
Kutija / paleta /
Kom / paleta /
Kutija po 1 redu na paleti /
Redova / paleta /
Visina palete /
Težina 1 palete /
Rok trajanja /
Najbolje upotrijebiti /

Crni specijal kruh

400g

4 SUHO I TAMNO MJESTO / /
FERMENTACIJA /
NAPARAVANJE /
Šifra proizvoda 10-006
Težina smrznuto /
Težina pečeno 400 g
Kom/kutija /
Kutija / paleta /
Kom / paleta /
Kutija po 1 redu na paleti /
Redova / paleta /
Visina palete /
Težina 1 palete /
Rok trajanja /
Najbolje upotrijebiti /

Bakin kruh

400g

4 SUHO I TAMNO MJESTO / /
FERMENTACIJA /
NAPARAVANJE /
Šifra proizvoda 10-007
Težina smrznuto /
Težina pečeno 400 g
Kom/kutija /
Kutija / paleta /
Kom / paleta /
Kutija po 1 redu na paleti /
Redova / paleta /
Visina palete /
Težina 1 palete /
Rok trajanja /
Najbolje upotrijebiti /

Cjelozrnati kruh

500g

4 SUHO I TAMNO MJESTO / /
FERMENTACIJA /
NAPARAVANJE /
Šifra proizvoda 10-008
Težina smrznuto /
Težina pečeno 500 g
Kom/kutija /
Kutija / paleta /
Kom / paleta /
Kutija po 1 redu na paleti /
Redova / paleta /
Visina palete /
Težina 1 palete /
Rok trajanja /
Najbolje upotrijebiti /

Kukuruzni kruh

400g

4 SUHO I TAMNO MJESTO / /
FERMENTACIJA /
NAPARAVANJE /
Šifra proizvoda 10-010
Težina smrznuto /
Težina pečeno 400 g
Kom/kutija /
Kutija / paleta /
Kom / paleta /
Kutija po 1 redu na paleti /
Redova / paleta /
Visina palete /
Težina 1 palete /
Rok trajanja /
Najbolje upotrijebiti /
Zatvori