BUREK

12 mj -18°C 15-22 min.
200-210°C
FERMENTACIJA NE
NAPARIVANJE NE

BUREK MESO
260 g

BUREK SIR
260 g

BUREK SIR I ŠPINAT
260 g

BUREK PIZZA
260 g

BUREK SIR
190 g

Zatvori

Pekar

Svaki dan sa ♥ od 1989.

Pekar

Svaki dan sa ♥ od 1989.