Krušne mrvice

Tajni sastojak svake kuhinje!

Krušne mrvice

500 g

365 d hladno i tamno mjesto -/-
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 8-003
Težina 500 g
Kom/kutija 18
Kutija / paleta 48
Kom / paleta 864
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 6
Visina palete 120 cm
Težina 1 palete 512 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Krušne mrvice

200 g

365 d hladno i tamno mjesto -/-
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 8-001
Težina 200 g
Kom/kutija 35
Kutija / paleta 36
Kom / paleta 1260
Kutija po 1 redu na paleti 6
Redova / paleta 6
Visina palete 120 cm
Težina 1 palete 290 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Krušne mrvice

400 g

365 d hladno i tamno mjesto -/-
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 8-002
Težina 400 g
Kom/kutija 12
Kutija / paleta 64
Kom / paleta 768
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 8
Visina palete 100 cm
Težina 1 palete 359,20 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Krušne mrvice

500 g

365 d hladno i tamno mjesto -/-
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 8-003
Težina 500 g
Kom/kutija 18
Kutija / paleta 48
Kom / paleta 864
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 6
Visina palete 120 cm
Težina 1 palete 512 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Krušne mrvice

5 kg

365 d hladno i tamno mjesto -/-
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 8-004
Težina 5.000 g
Kom/kutija 1
Kutija / paleta 100
Kom / paleta 100
Kutija po 1 redu na paleti 10
Redova / paleta 10
Visina palete 130 cm
Težina 1 palete 580 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Krušne mrvice

10 kg

365 d hladno i tamno mjesto -/-
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 8-005
Težina 10.000 g
Kom/kutija 1
Kutija / paleta 56
Kom / paleta 56
Kutija po 1 redu na paleti 7
Redova / paleta 8
Visina palete 130 cm
Težina 1 palete 640 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Krušne mrvice

20 kg

365 d hladno i tamno mjesto -/-
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 8-006
Težina 20.000 g
Kom/kutija 1
Kutija / paleta 20
Kom / paleta 20
Kutija po 1 redu na paleti 4
Redova / paleta 5
Visina palete 100 cm
Težina 1 palete 480 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Krušne mrvice

800 kg

365 d hladno i tamno mjesto -/-
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 8-007
Težina 800.000 g
Kom/kutija 1
Kutija / paleta 1
Kom / paleta 1
Kutija po 1 redu na paleti 1
Redova / paleta 1
Visina palete 160 cm
Težina 1 palete 880 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana
Zatvori