Burek štapići

Burek štapić sa sirom

100 g

365 d -18°C 0 min. 15-22 min. / 200-210°C
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 7-015
Težina smrznuto 100 g
Težina pečeno 80 g
Kom/kutija 98
Kutija / paleta 72
Kom / paleta 7056
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 9
Visina palete 195 cm
Težina 1 palete 761,27 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Burek sa sirom i špinatom

100 g

365 d -18°C 0 min. 15-22 min. / 200-210°C
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 7-016
Težina smrznuto 100 g
Težina pečeno 80 g
Kom/kutija 98
Kutija / paleta 72
Kom / paleta 7056
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 9
Visina palete 195 cm
Težina 1 palete 761,27 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Burek štapić pizza

100 g

365 d -18°C 0 min. 15-22 min. / 200-210°C
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 7-017
Težina smrznuto 100 g
Težina pečeno 80 g
Kom/kutija 98
Kutija / paleta 72
Kom / paleta 7056
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 9
Visina palete 195 cm
Težina 1 palete 761,27 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Burek štapić s mesom

100 g

365 d -18°C 0 min. 15-22 min. / 200-210°C
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 7-018
Težina smrznuto 100 g
Težina pečeno 80 g
Kom/kutija 98
Kutija / paleta 72
Kom / paleta 7056
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 9
Visina palete 195 cm
Težina 1 palete 761,27 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Burek štapić s topljenim sirom i šunkom

100 g

365 d -18°C 0 min. 15-22 min. / 200-210°C
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 7-019
Težina smrznuto 100 g
Težina pečeno 80 g
Kom/kutija 98
Kutija / paleta 72
Kom / paleta 7056
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 9
Visina palete 195 cm
Težina 1 palete 761,27 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Burek štapić sa sirom

120 g

365 d -18°C 0 min. 15-22 min. / 200-210°C
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 7-020
Težina smrznuto 120 g
Težina pečeno 100 g
Kom/kutija 90
Kutija / paleta 56
Kom / paleta 5040
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 7
Visina palete 155 cm
Težina 1 palete 652,66 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Burek sa sirom i špinatom

120 g

365 d -18°C 0 min. 15-22 min. / 200-210°C
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 7-021
Težina smrznuto 120 g
Težina pečeno 100 g
Kom/kutija 90
Kutija / paleta 56
Kom / paleta 5040
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 7
Visina palete 155 cm
Težina 1 palete 652,66 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Burek štapić pizza

120 g

365 d -18°C 0 min. 15-22 min. / 200-210°C
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 7-022
Težina smrznuto 120 g
Težina pečeno 100 g
Kom/kutija 90
Kutija / paleta 56
Kom / paleta 5040
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 7
Visina palete 155 cm
Težina 1 palete 652,66 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana

Burek štapić s mesom

120 g

365 d -18°C 0 min. 15-22 min. / 200-210°C
FERMENTACIJA NE
NAPARAVANJE NE

Šifra proizvoda 7-023
Težina smrznuto 120 g
Težina pečeno 100 g
Kom/kutija 90
Kutija / paleta 56
Kom / paleta 5040
Kutija po 1 redu na paleti 8
Redova / paleta 7
Visina palete 155 cm
Težina 1 palete 652,66 kg
Rok trajanja 365 dana
Najbolje upotrijebiti 300 dana
Zatvori