Impressum

Skraćeni naziv: PEKAR TOMO d.o.o.
Puni naziv: PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu
Sjedište: Hansa Dietricha Genschera 22/B, 32100 Vinkovci
MBS: 030142165
OIB: 26641815251
VAT ID: HR 26641815251

Direktori:
Bosiljko Stanić – direktor

Članovi društva:
Bosiljko Stanić – član uprave
Mihovil Stanić – prokurist
Katarina Stanić – prokurist
Bosiljko Stanić – član društva
Tomislav Radić – član društva

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka:

IBAN:
SWIFT (BIC):

Zatvori