Impressum

Skraćeni naziv: PEKAR d.o.o.
Puni naziv: PEKAR d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu
Sjedište: Obrtnička ulica 5, 32100 Vinkovci
MBS: 030084282
OIB: 67289965400
VAT ID: HR67289965400

Direktori:
BOSILJKO STANIĆ – član društva
Tomislav Radić – član društva

Članovi društva:
BOSILJKO STANIĆ – član uprave
Mihovil Stanić – prokurist
KATARINA STANIĆ – prokurist

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka:

IBAN:
SWIFT (BIC):

Zatvori

Pekar

Svaki dan sa ♥ od 1989.

Pekar

Svaki dan sa ♥ od 1989.