Domaća pogača

12 mj -18°C 0 min. 6 min. / 200°C
FERMENTACIJA NE
NAPARIVANJE DA

DOMAĆA POGAČA
300 g

DOMAĆA POGAČA
SA SJEMENKAMA 300 g

Zatvori

Pekar

Svaki dan sa ♥ od 1989.

Pekar

Svaki dan sa ♥ od 1989.